Friday 6 January 2012

Muzium Sejarah dan Etnografi

Muzium Sejarah dan Ethografi ditempatkan di Bangunan Stadthusys yang dibina pada zaman pemerintahan Belanda pada tahun 1645. Muzium sejarah mempamerkan tentang sejarah awal penubuhan Melaka, zaman penjajahan Portugis, Belanda, Inggeris dan Jepun sehingga negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Muzium Etnografi diaras bawah, memberi penekan khusus kepada corak kehidupan masyarakat tempatan yang berbilang bangsa. Antara yang dipamerkan adalah adat istiadat perkahwinan, cara kehidupan seharian, bentuk pertanian serta pelbaggai peralatan yang digunakan oleh masyarakat Melaka.

No comments:

Post a Comment